Netflix Gizli Kategoriler

gizli kategorilere, url’nin sonundaki sayıları değiştirerek gidebileceğiniz platformdur. gizli deyince aklınıza yasaklı kategoriler gibi bir şey gelmesin. sadece algoritmanın gizlediği kategorilerdir.

aksiyon ve macera kategorisine gittiğinizde url şöyle oluyor:
” https://www.netflix.com/browse/genre/1365 ”
işte url’nin sonundaki 1365 sayımız aksiyon ve macera kategorisinin kodudur. atıyorum o kodu siz 11881 sayısıyla değiştirdiğimizde adult animation kategorisine götürüyor. koldarın tam listesi şöyle;

Continue Reading

Veeam run synthetic full manually

IT

Add-PSSnapin VeeamPSSnapin
$Job = Get-Vbrjob -name “Name of your job”
$OptionsToSet = $Job | Get-VBRJobOptions
$OptionsToSet.BackupTargetOptions.TransformFullToSyntethic = $True
$OptionsToSet.BackupTargetOptions.TransformToSyntethicDays = (Get-Date).DayOfWeek
$Job.SetOptions($OptionsToSet)
Start-VBRJob -Job $Job
$OptionsToSet.BackupTargetOptions.TransformFullToSyntethic = $False
$Job.SetOptions($OptionsToSet)

Continue Reading

ESX USB Ethernet Ekleme

IT

[[email protected]:~] vmware -vl
VMware ESXi 6.5.0 build-5310538
VMware ESXi 6.5.0 GA

[[email protected]:~] esxcli network nic list
Name PCI Device Driver Admin Status Link Status Speed Duplex MAC Address MTU Description
—— ———— —— ———— ———– —– —— —————– —- ———————————————
vmnic0 0000:00:19.0 ne1000 Up Up 1000 Full 00:23:24:XX:XX:XX 1500 Intel Corporation Ethernet Connection I217-LM
[[email protected]:~] esxcfg-nics -l
Name PCI Driver Link Speed Duplex MAC Address MTU Description
vmnic0 0000:00:19.0 ne1000 Up 1000Mbps Full 00:23:24:XX:XX:XX 1500 Intel Corporation Ethernet Connection I217-LM
[[email protected]:~]

Continue Reading