Merhabalar ;

Son birkac gundur telefon ve email ile bir cok kisi mysql root sifresinin nasil kirilacagi yada recover edilecegi konusunda yardim istediki en sonunda kalici bir referans yazmaya karar verdim 

oncelikle mysql in kostugu server uzerinde administrative haklara ihtiyacimiz var ( root  , administrator )
sonrasinda MySQL servislerini kapatmamiz yada oldurmemiz gerekmekte.

[root@cehturk ~]# killall -9 mysqld_safe
[root@cehturk ~]# killall -9 mysqld

daha sonra MySQL server’i kullanici ve sifre sormayacak sekilde calistiracagiz ( this is the magic !  )

[root@cehturk ~]# which mysqld_safe
/usr/bin/mysqld_safe

[root@cehturk ~]# /usr/bin/mysqld_safe –skip-grant-tables &

evet yolun yarisini tamamladik artik MySQL server’a root olarak baglanabiliriz

[root@cehturk ~]# mysql -uroot
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 1
Server version: 5.0.45 Source distribution

Type ‘help;’ or ‘\h’ for help. Type ‘\c’ to clear the buffer.

mysql>

simdi olaya girisiyoruz

mysql>use mysql
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
mysql> UPDATE user SET password=PASSWORD(’yenisifre’) WHERE user=’root’;
Query OK, 2 rows affected (0.01 sec)
Rows matched: 2  Changed: 2  Warnings: 0

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> quit
Bye

[root@cehturk ~]#

evet hepsi bu kadar artik root sifresini yenisifre olarak degistirdik simdi yapmamiz gereken teksey
MySQL i suanki “magic” durumunda kapatip sonra MySQL servisini duzgun bir sekilde calistirmak.
redhat , centos , debian ve ubuntu icin bunu soyle yapabiliriz

[root@cehturk ~]# /etc/init.d/mysqld restart
Stopping MySQL:                                            [  OK  ]
Starting MySQL:                                            [  OK  ]
[root@cehturk ~]#

hepsi bu kadar gecmis olsun 

Verdigim dersler ve konferanslarda hep soyledigim gibi elimin degdigi butun bilgisayarlar benimdir ! 

gorusmek uzere

 

Bülent Tigin