Selamlar,

ADC ye rolleri taşıdıktan sonra SYSVOL normal olarak yaratılmış gözüküyor fakat replikasyon anında problem veriyor ise,

cmd -> net stop ntfrs

regedit ->

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NtFrs\Parameters\Backup / Restore\Process At Startup

burflag değerini açıp D4 yazın

cmd -> net start ntfrs yapıp kapatın. çöken dc yi düzenledikten sonra tekrar adc olarak sisteme sokunca otomatik olarak replikasyon tamamlanmış olacaktır.