Kullanıcı Active Directory grubunda var ise şunu yap

(&(memberOf=CN=GrupAdı,OU=ou1,DC=domain,DC=local)(sAMAccountName=${Username})) ... Devamını oku | Share it now!