Asterisk telefon santralini kurmak, teker teker paket kurmak vs. hepsi geçmişte olan şeyler 🙂

Tek bir dosya ile herşeyi kurup yönetimsel yapabiliyorsunuz.

İlk başta tüm updatelerin kurulu olduğundan emin olun!

yum -y update

Ardından Centos yüklü sunucunuzda (centosda denedim) /etc/yum.repos.d klasörüne girin ve centos-asterisk.repo adlı bir dosya oluşturun. İçerisinede repo file komutlarını yerleştirin.

Terminal olarak;

cd /etc/yum.repos.d

nano centos-asterisk.repo

[asterisk-tested]
name=CentOS-$releasever - Asterisk - Tested
baseurl=http://packages.asterisk.org/centos/$releasever/tested/$basearch/
enabled=0
gpgcheck=0
#gpgkey=http://packages.asterisk.org/RPM-GPG-KEY-Digium

[asterisk-current]
name=CentOS-$releasever - Asterisk - Current
baseurl=http://packages.asterisk.org/centos/$releasever/current/$basearch/
enabled=1
gpgcheck=0
#gpgkey=http://packages.asterisk.org/RPM-GPG-KEY-Digium
ctrl +x kombinasyonlu ile kayıt edin.
ve yeni bir dosya daha oluşturun; adı centos-digium.repo
Terminal;
nano centos-digium.repo
[digium-tested]
name=CentOS-$releasever - Digium - Tested
baseurl=http://packages.digium.com/centos/$releasever/tested/$basearch/
enabled=0
gpgcheck=0
#gpgkey=http://packages.digium.com/RPM-GPG-KEY-Digium

[digium-current]
name=CentOS-$releasever - Digium - Current
baseurl=http://packages.digium.com/centos/$releasever/current/$basearch/
enabled=1
gpgcheck=0
#gpgkey=http://packages.digium.com/RPM-GPG-KEY-Digium
Bunuda ctrl + x ile kayıt edin.
Sonra da terminal ekranında şu satırı yazın ve herşey kurulacaktır.
yum install asterisk16 asterisk16-configs asterisk16-voicemail dahdi-linux dahd