Management üzerinden ilgili sunucuya Script – One Time Script işlemi yapılıp;

clish -c ‘set user admin password-hash hashlideğer’

Girilerek Management üzerinden admin şifresi resetlenebilir.