Exchange 2003 kullanan hala firmalar var… Arada böyle şeyler çıkarsa karşınıza zong diye kalmamak lazım dimi :]

 

Aşağıdaki scripti cmd ye yazdığınız da c :\temp klasörüne email-addresses.txt dosyası yaratıyor. Orada tüm kullanıcılar mevcut.

 

@echo off

ldifde -f c:\temp\ldifde-dump.txt -l proxyaddresses
find "@" < c:\temp\ldifde-dump.txt > c:\temp\email-addresses.txt
del c:\temp\ldifde-dump.txt