F5 tarafında iRule yazarken case sensitive olayına takılabilirsiniz.

Bunun için şu şekilde bir ayarlama yapabilirsiniz.

when HTTP_REQUEST {

if { ([string tolower [HTTP::uri]] starts_with “/path”) } {
HTTP::redirect http://url/path }
}