Remote Desktop connection ile bağlanmaya çalışırken hata verirse ( bağlanırken direkt göçerse ) yeni bir mstsc exe oluşturmak için şunları yapın..

Created a new folder “RDP” in %windir%
Copy “mstsc.exe” and “mstscax.dll” from “C:\Windows\$NtServicePackUninstall$” to this folder
Copy the folder “en-US” “from C:\Windows\System32” to this folder
Copy the “mstsc.exe.mui” and “mstscax.dll.mui” from “C:\Windows\$NtServicePackUninstall$” to “C:\Windows\RDP\en-US”