Profili silerek yeni bir profille düzgün halde çalışabilirsiniz..

Chrome’yi kapatın

Başlat -> Run (Vista, W7 türevleri ise lütfen arama çubuğuna yazın)

Windows XP: %USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data
Windows Vista: %USERPROFILE%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data
Bu klasörde Default vardır, bunun adını Backup Default yapıp, Chrome’yi tekrardan açın. Yeni bir profille tertemiz bir chrome’nuz olacaktır.