Office365 Dirsync manual sync

0
3

C:\Windows\system32>cd “C:\Program Files\Windows Azure Active Directory Sync”

C:\Program Files\Windows Azure Active Directory Sync>DirSyncConfigShell.psc1

PS C:\Program Files\Windows Azure Active Directory Sync> Start-OnlineCoexistenceSync

Bir Cevap Yazın