Her platromda olduğu gibi verilerin ve konfigürasyonların Sharepoint ortamında da iyi bir şekilde disaster senaryolarına hazırlanmış olması gerekir. Günümüzde DataCenter ların büyüklüğü profosyonel ihtiyaçlardan dolayı bir çok Backup ve disaster senaryoları üreticileri gerek kendi, gerek 3rd party çözümleri ile sağlanmaktadır.

Microsoft Shapoint ürünlerinin backuplarını profosyonel ve detaylı şekilde Microsoft System Center Data Protection Manager ile alabilirsiniz. Biz yazımızda Microsoft’ un yeni tüm ürünlerine entegre ettiği powershell sistemi üzerinden Farm backup nasıl alınır onu inceleyeceğiz.

 

Microsoft Powershell ile Sharepoint Farmınızın Backup’ ını almak için ilgili Sharepoint Server’ a gidilir.

Sharepoint Server üzerinde iki tane powershell core ekranı bulunur. Birisi server üzerine kurulu powershell core ekranı diğeri ise Microsoft ‘ un “Microsoft.Sharepoint.Powershell”  eklenmiş olduğu Sharepoint 2010 Management Shell.

Eğer işlemi Sharepoint 2010 Management Shel üzerinde yapıyorsanız direk komutları uygulayabilirsiniz.

Eğer işlemi çalıştırdan veya server üzerinde powershell.exe yi çalıştırarak yaptıysanız;

 

“Add-PSSnapin Microsoft.Sharepoint.PowerShell” komutunu girmeniz gerekmektedir.

Bu komutu yazdıktan sonra tüm farmın backup’ ını almak için,

Backup-SPFarm -Directory <BackupFolder> -BackupMethod {Full | Differential} [-Verbose]

Komutu yazılır.

 

-verbose switch’ I bize backup sürecinde neler olduğunu göstermeye yarar.

-BackupMethod ise backup ın nasıl alınacağını belirtigimiz switch dir. Full veya Differantial.

-Directory switch’ I Backup nereye alınacağının gösterildiği argümandır. Klasörün paylaşıma açık ve gerekli izinlerin ayarlanmış olması gerekir. Buradaki kritik yetkilendirme, SQL servis account’ unun yetkisinin bu klasöre doğru verilmiş olmasıdır.

Backup süreci bittiğinde karşımıza aşağıdaki gibi backup’ un doğru alındığına dair bir mesaj gelir.

Farm backup alındıktan sonra, spbrxxxx şeklinde backup dosyalarını backup’ ın alındığımız yerde görebiliriz.

Powershell’ de aldığımız backup’ I dönmek için aşağıdai powershell komutu ile işlem yaparız.

Restore-SPFarm -Directory <BackupFolder> -RestoreMethod Overwrite [-BackupId <GUID>]

Yukarıdaki gibi komutu Bakcup GUID girmeden yaparsanız, son alınan backupdan dönülür. Klasöre içerisindeki son backup hangisi ise o geriye dönülür.

Eğer spesifik bir backup dönmek istiyorsanız, backup guid lerini görmek için aşağıdaki komut işletilir.

 

Get-SPBackupHistory -Directory <BackupFolder> -ShowBackup [-Verbose]

 

Backup history listesinden istenilen backup’ in GUID numarası alınır ve komut guid numarası girilerek işletilir.

Backup’ dan sonra restart etmemiz gereken servis varsa, aşağıdaki komut ile gerçekleştirilebilir.

Start-SPServiceInstance -Identity <ServiceApplicationID>

Buradaki ServisApplicationID servisin GUID numarasıdır.

Servis uygulamalarının ID leri aşağıdaki gibi görebiliriz.

Bu komutları bir dosyaya kaydedip*.ps1 komut ile kaydettikten sonra

“powershell.exe -noexit c:\backup\SPFullBackup.ps1” komutu ile çalışacak şekilde task sceuler dan otomatize hale getirebilirsiniz.

Buradaki “noexit” anahtarı işlem bittikten sonra powershell core ekranının kapatılmamasını sağlamaktadır.

 

Yukaridaki komutları Sharepoint 2007 den hatırladığımız üzere “stsadm” komutu ile de yapabiliriz.

Fakat Microsoft Sharepoint 2010 da bu komuta sadece geriye dönük uyumluluk için destek vermekte. Bu yüzden tavsiye edilen yöntem powershell yönetimidir.

Herkeze iyi çalışmalar;

Kaynak: http://onuryuksektepeli.com/2011/07/01/sharepoint-2010-powershell-farm-backup-restore/