arsayılan olarak SQL Server veritabanları birden çok kullanıcının bağlantı yapmasına izin vermektedir. Ancak özellikle veritabanı bakım yada konfigürasyonu gibi işlemler sırasında bağlantı sayısını 1 e düşürüp işlem yapmak daha yararlı ve güvenli olabilmektedir.

--Tek Kullanıcı Modu :
ALTER DATABASE Veritabanı_Adı SET SINGLE_USER

--Çoklu Kullanıcı Modu :
ALTER DATABASE Veritabanı_Adı SET MULTI_USER

Örnek Kullanım ;
ALTER DATABASE Northwind SET SINGLE_USER
ALTER DATABASE Northwind SET MULTI_USER