SQL Transaction’u tam bir başa bela.

Aşağıdaki kodu job olarak ekleyip çalışmasını sağlayabilirsiniz. XX yerine veritabanınızın adını yazın.

// Options menüsündeki recovery yi simple moda çekiyor. Transaction’u 1 mbya düşürüyor. Sonra da recovery yi full moda geri çekiyor.

USE [XX]
GO
ALTER DATABASE [XX] SET RECOVERY SIMPLE WITH NO_WAIT
DBCC SHRINKFILE(N’XX_log’, 1)
ALTER DATABASE [XX] SET RECOVERY FULL WITH NO_WAIT

GO