Junos üzerinde ip / port bulma

show arp no-resolve Switch üzerinde ip leri görmenizi sağlıyor. show ethernet-switching table brief ilgili mac’in hangi porta bağlı olduğunu söylüyor. show ethernet-switching table | match Mac-id Mac adresine göre arama yapıyor. show... Devamını oku | Share it now!