Junos üzerinde ip / port bulma

0
79

show arp no-resolve

Switch üzerinde ip leri görmenizi sağlıyor.
show ethernet-switching table brief

ilgili mac’in hangi porta bağlı olduğunu söylüyor.

show ethernet-switching table | match Mac-id

Mac adresine göre arama yapıyor.

show lldp neighbors

Uplink portundan diğer switchlere geçiş için

 

Bir Cevap Yazın