Teams entegrasyonu yaparken genelde dial pad ayarlamaları yapılırken TR şeklinde geçiliyor. Fakat bu şekilde yapılınca eğer bir santral entegrasyonu var ise, kısa kodlu numaraların başında +90 şeklinde ibareler çıkabiliyor.

Aşağıdaki scripti tenanta uyguladığınızda direk olarak +90 gözükmemesini sağlıyor.

  • Skype For business powershell yüklü olması gerekmektedir.

Import-Module SkypeOnlineConnector
$userCredential = Get-Credential
$sfbSession = New-CsOnlineSession -Credential $userCredential
Import-PSSession $sfbSession

#Dial Plan Yaratma
$nr1 = New-CsVoiceNormalizationRule -Parent Global -Name dp1 -Pattern ‘^(\d{4})$’ -Description “PBX Number” -Translation ‘$1’ -InMemory
$nr2 = New-CsVoiceNormalizationRule -Parent Global -Name dp2 -Pattern ‘^(\d{7})$’ -Description “Number with 212” -Translation ‘+90212$1’ -InMemory
$nr4 = New-CsVoiceNormalizationRule -Parent Global -Name dp3 -Pattern ‘^(\d{11})$’ -Description “National Number” -Translation ‘+9$1’ -InMemory
$nr5 = New-CsVoiceNormalizationRule -Parent Global -Name dp4 -Pattern ‘^00(\d+)$’ -Description “international” -Translation ‘+900$1’ -InMemory
$nr6 = New-CsVoiceNormalizationRule -Parent Global -Name dp6 -Pattern ‘^((1[1-9]\d)|(118\d{2}))$’ -Description “ServiceNumber” -Translation ‘$1’ -InMemory

New-CsTenantDialPlan -Identity DialPlan-TRDP1 -Description “Dial Plan TR”
Set-CsTenantDialPlan -Identity DialPlan-TRDP1 -NormalizationRules @{Add=$nr1,$nr2,$nr4,$nr5,$nr6}

Get-CsTenantDialPlan -Identity DialPlan-TRDP1

Grant-CsTenantDialPlan -Identity xxx@domainadresiniz.com -PolicyName DialPlan-TRDP1