Kendi ssh sunucunuza vpn kurmak için, aşağıdaki adımları hızlıca uygulayabilirsiniz.

Ubuntu 18.04 sürümde işlemler yapıldı.

  1. Adım

wget http://www.softether-download.com/files/softether/v4.27-9668-beta-2018.05.29-tree/Linux/SoftEther_VPN_Server/64bit_-_Intel_x64_or_AMD64/softether-vpnserver-v4.27-9668-beta-2018.05.29-linux-x64-64bit.tar.gz

2. Adım

tar zxvf soft yazıp tab tuşuna basın

3. Adım

apt-get install build-essential -y

4. Adım

cd vpnserver
make

Burada sözleşme çıkıyor, hepsine 1 yazıp geçebiliyorsunuz.

5. Adım

Bu adımda hepsini tek tek yapmanız önerilir.

cd ..
mv vpnserver /usr/local
cd /usr/local/vpnserver/
chmod 600 *
chmod 700 vpnserver
chmod 700 vpncmd

6. Adım

vi /etc/init.d/vpnserver

7 ve 21. satırlardaki ” işaretini silip elle kendiniz yazmanızı tavsiye ederim. Bazı durumlarda kopyala yapıştır sıkıntı çıkartabiliyor.

#!/bin/sh
# chkconfig: 2345 99 01
# description: SoftEther VPN Server
DAEMON=/usr/local/vpnserver/vpnserver
LOCK=/var/lock/subsys/vpnserver
test -x $DAEMON || exit 0
case “$1” in
start)
$DAEMON start
touch $LOCK
;;
stop)
$DAEMON stop
rm $LOCK
;;
restart)
$DAEMON stop
sleep 3
$DAEMON start
;;
*)
echo “Usage: $0 {start|stop|restart}”
exit 1
esac
exit 0

Çıkmak için klavyeden esc tuşuna basıp :wq

7. Adım

mkdir /var/lock/subsys
chmod 755 /etc/init.d/vpnserver && /etc/init.d/vpnserver start

Vpn start olacaktır 🙂

8. Adım

update-rc.d vpnserver defaults
cd /usr/local/vpnserver
./vpncmd

Şimdi burada çıkan 3 lüde 3. yi seçip

check yazıyoruz. Sonrasında exit yazıp kapatıyoruz. Ardından tekrar

./vpncmd yazıp 1 e basıyoruz.

ServerPasswordSet yazarak kendinize özel bir şifre üretiyorsunuz.

HubCreate VPN ( VPN yerine istediğiniz herhangi bir isim )

sonrasında

HUB VPN ( ya da istediğiniz isim ) şifre soracaktır.

exit yazıp tekrardan ./vpncmd yazıp 1 dediğinizde ilgili hub ve şifreyi yazarsanız yarattığın hub içerisine girersiniz.

SecureNatEnable
usercreate kerem
UserPasswordSet şifrem

Sunucu tarafı bu kadar.

Soft ether client ı kurduktan sonra da şu şekilde yaparak bağlantı sağlayabiliyorsunuz.

Ücretsiz VPN kurulumu