Eğer görmüyor ise, cmd yi admin olarak açıp

reg.exe add “HKLM\System\CurrentControlSet\Services\atapi\Controller0” /f /v EnumDevice1 /t REG_DWORD /d 0x00000001

 

sonra da bilgisayarınızı yeniden başlatın.