10.10 larla gelen bir hataymış. A4tech mouseniz var ise, uğraştırıyor nonoş 🙂

Düzeltme için, Terminal’de

xinput –list

çıkan ekranda mousenizin idlerini alıp

xinput set-int-prop idnumarası “Device Enabled” 8 0

şeklinde çözülüyor.