Bir shell script oluşturup isterseniz içine yazabiliyorsunuz.

find /path/ -name “filename-*” -mtime +3 -exec rm -f {} \;

-mtime +3 3. günden sonraki dosyaları siliyor.

filename-* belli bir log dosyası var ise bunu silmek için.

Benim yaptığım olayda, dosya.log.16.06.2013

dosya.log.15.06.2013

dosya.log.14.06.2013 diye gidiyordu. buna göre scriptimi

find /etc/script/ -name “dosya.log.*” -mtime +3 -exec rm -f {} \;

şeklinde düzenledim.