/sbin/mount -o nodev,nosuid -t smbfs ‘//kullaniciadi:sifre@serveradi/paylasimadi’ ‘/Users/net/myshare/’

/users/net/myshare // Herhangi bir klasörü belirtebilirsiniz.

.sh yapıp system preferences -> user accounts -> Login items’i tanimlayabilirsiniz.

Ya da aynı yerden network drive’ı tanıtmanız gerekiyor.