Healthcheck tool araştırırken bulduğum bir başka komut. Mantık olarak ön taraftaki sunucunun istediğiniz bir portu arka planda ki ana sunucunuza yönlendirmenize yarıyor.

Benim kullandığım özelliği frontend sunucusundaki 123123 portunu arka plandaki mail sunucusuna yönlendirmekti.

Komut: netsh interface portproxy add v4tov4 123456 e3pmta1.xxxxxx.net 25 192.168.1.1

v4tov4 ile ipv4 ile bağlantı kuracağınızı belirtiyorsunuz. Desteklediği IP protokolleri,

Commands in this context:
add v4tov4 – Adds an entry to listen on for IPv4 and proxy connect to via IP v4.
add v4tov6 – Adds an entry to listen on for IPv4 and proxy connect to via IP v6.
add v6tov4 – Adds an entry to listen on for IPv6 and proxy connect to via IP v4.
add v6tov6 – Adds an entry to listen on for IPv6 and proxy connect to via IP v6.

123456 sizin front enddeki sunucuya vermek istediğiniz port

e3pmta1.xxxxx.net gitmesini istediğiniz sunucu

25 gitmesini istediğiniz sunucudaki port

192.168.1.1 ise Local makinanınzın ipsi.

Tüm komutlar için

 

C:\Windows\system32>netsh interface portproxy

 

The following commands are available:

Commands in this context:
? – Displays a list of commands.
add – Adds a configuration entry to a table.
delete – Deletes a configuration entry from a table.
dump – Displays a configuration script.
help – Displays a list of commands.
reset – Resets portproxy configuration state.
set – Sets configuration information.
show – Displays information.

To view help for a command, type the command, followed by a space, and then
type ?.