Kaldırmak istediğin uygulamanın olduğu client üzerinde regedit açıyorsun ve aşağıdaki anahtara gidiyorsun.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall

Bu anahtar altındaki anahtarlar, bilgisayarda kurulu olan yazılımların uninstall bilgilerini tutar. Buradan kaldırmak istediğin yazılımı buluyorsun ({0A869A65-8C94… gibi olanlar) ve UninstallString değerindeki veriyi kopyalıyorsun.

örnek: MsiExec.exe /x{86A6E235-C08F-4A14-B14C-793C7D8844A0} /passive

Bu komutu yazılımı kaldırmak için kullanabiliriz. Bunu bir BAT file olarak kaydet (yada bir script’e uyarla) daha sonra GPO ile bu dosyayı userların logon olayına ata.

Oturum açan kullanıcıda, ilgili program uninstall edilecektir. (uninstall için yetkileri olmalı).