Telefon numaraları girilen bir forma standart haline getirmek biraz zor oluyordu.

Sharepoint designerda ilgili formu açın. Newform.aspx i designer ile açıp kodlar ekranına gelin.

Gelişmiş mod butona tıklamazsanız kodlara dokunamıyorsunuz..

<asp:Content ContentPlaceHolderId=”PlaceHolderBodyAreaClass” runat=”server”>

alanının içerisine,

<script language="javascript" src="https://code.jquery.com/jquery-1.4.2.min.js" type="text/javascript" ></script>
<script language="javascript" src="https://jquery-joshbush.googlecode.com/files/jquery.maskedinput-1.2.2.min.js" type="text/javascript" ></script>
<script language="javascript" type="text/javascript">

jQuery(function($){
$("input[title='Phone']").mask("(999) 999-9999? Ext.99999");
});

</script>

 

Ekleyerek istediğiniz input’a değer atabiliyorsunuz.

// $(“input[title=’Phone’]” Phone yazan yere hangi input a gelicekse o ( Örneğin Müşteri Telefonu )

// 0999 olarak yaparsanız 0___ oluyor.